• Formeime na Universidade de Santiago de Compostela, na Facultade de Psicoloxía con orientación clínica (1999-2005).
  • No último ano da carreira realicei un máster en “Psicoloxía do Deporte e da Actividade Física” (2005-2007) realizando as prácticas no “Clube de Fútbol Compostela” de Santiago e traballando a posteriori no “FC Bergantiños” en Carballo durante a temporada 2008-2009.
  • Tamén traballei no Concello de Coristanco, en Servizos Sociais durante un ano e medio (2009-2010).
  • Durante este tempo asistín a seminarios do “Instituto do Campo Freudiano” en A Coruña para formarme en psicoanálise aplicada aos adultos.
  • Posteriormente realicei o máster en “Psicoloxía infantoxuvenil” (2009-2011).
Consulta Psicolóxica Pérez Abelenda (Carballo - A Coruña)