Atención baixo cita previa

Estamos todos os días laborais
9:30 a 13:00 da mañá
e de 15:00 a 20:30 da tarde

E os sábados de 10:00 a 14:00

A consulta conta cunha ampla área de aparcamento.

Enderezo: R/ A Coruña nº15, 2º Esquerda (Carballo – A Coruña)

Teléfono para cita: 881 982 382639 411 469

Email: consulta@perezabelenda.org