Terapia para adultos/as

Abordaxe terapéutica psicoanalítica e cognitivo-conductual de:

 • trastornos do estado do ánimo: depresión, distimia,bipolaridade e ciclotimia;
 • trastornos de ansiedade: angustia, agorafobia, fobia social,trastorno obsesivo compulsivo, estrés, estrés postraumático;
 • trastornos somatomorfos, facticios, sexuais entre outros máis.

Terapia de parella

Tratamento individual e posteriormente en conxunto de problemas de comunicaciónsexuais, estrés entre outros.

Terapia de infantoxuvenil

Abordaxe terapéutica cognitivo-conductual de trastornos da infancia e da adolescencia:

 • medos,
 • fobias,
 • ansiedade,
 • pánico,
 • estrés,
 • estrés postraumático,
 • depresión,
 • hiperactividade,
 • sono,
 • autolise,
 • hiperactividade,
 • oposicionismo

entre outros.

Avaliación e intervención integral en dificultades da aprendizaxe

Abordaxe multidisciplinar de discalculias, dislexias, etc a través de modificación conductual en pais e infante e titor/a e tratamento da dificultade de aprendizaxe con técnicas de estudo e específicas in situ.

Avalicación e intervención grupal en altas capacidades

Estimulación cognitiva específica para nenos e nenas con altas capacidades:

 • robótica,
 • programación,
 • arquitectura,
 • arte,
 • investigación,
 • creación de curtometraxes,
 • etc

Máximo 5 infantes por grupo.