DATOS DA EMPRESA

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e www.perezabelenda.org consideraranse eficaces, a todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

CONDICIÓNS DE ACCESO E UTILIZACIÓN

O presente aviso legal regula O uso do sitio web (en adiante, A WEB), da que é titular Antonio Pérez Abelenda.

A navegación pola web de www.perezabelenda.org atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, non obstante, www.perezabelenda.org condiciona a utilización de algúns dos servizos ofrecidos na súa web á previa cumplimentación do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Antonio Pérez Abelenda, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Antonio Pérez Abelenda e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a Antonio Pérez Abelenda ou fronte a terceiros, de calquera dos danos ou prexuízos que puideran causarse como consecuencia do incumprimento de dita obriga.

POLÍTICA DE ENLACES E EXENCIÓN DE RESPONSABILIDADES

Antonio Pérez Abelenda non se fai responsable do contida das páxinas web  ás que o usuario poida acceder a través dos enlaces establecidos na súa website e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido de outras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá la dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio dos enlaces.

Antonio Pérez Abelenda declara que adoptou todas as medidas necesarias para evitar calquera dos danos que, aos usuarios da súa website, puideran derivarse da navegación pola súa páxina web. En consecuencia, Antonio Pérez Abelenda non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidera sufrir o usuario.

USO DE COOKIES E DATOS ESTADÍSTICOS

Esta páxina web non recolle nin almacena datos persoais dos seus visitantes. Unicamente, coa finalidade de ofrecerlle o mellor servizo a través desta páxina, e co obxecto de facilitar o seu uso, analízanse o número de páxinas visitadas, o número de visitas, así como a súa frecuencia de utilización.

A estes efectos, utilízanse os datos estatísticos elaborados polo Provedor de Servizos de Internet de www.perezabelenda.org  Con esta información analízase a frecuencia de uso da web da mercantil a partir dos datos de conexión, e as secciones máis visitadas. www.perezabelenda.org non utiliza cookies para recoller información dos usuarios dende a súa páxina web nin rexistra as súas direccións IP.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así o desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro. Non obstante, para o acceso á website de www.perezabelenda.org non será preceptiva a instalación de cookies.

PROTECCIÓN DE DATOS

Infórmaselles que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán incorporados a un ficheiro titularidade de Antonio Pérez Abelenda, que cumpre coas medidas de seguridade esixidas no Real Decreto 1720/2007 de 21 de decembro. A finalidade de dito ficheiro é a prestación e administración do servizo contratado ou solicitado, así como a realización de estatísticas, a remisión de publicidade e outras promocións comerciais que www.perezabelenda.org poida efectuar nun futuro.

Mediante o envío dos mencionados formularios, o usuario autoriza a enviarlle información e comunicacións comerciais a través de correo postal, correo electrónico ou fax dos produtos e servizos de www.perezabelenda.org

Así mesmo, Antonio Pérez Abelenda cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos o deixaran  de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

O usuario poderá revocar o consentimento prestado e exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición dirixíndose por escrito a Antonio Pérez Abelenda, a través do seguinte correo electrónico consulta@perezabelenda.org, identificándose debidamente e indicando de forma visible o concreto dereito que se exerce.

www.perezabelenda.org adopta os niveis de seguridade correspondentes requiridos pola citada Lei Orgánica 15/1999 e demais normativa aplicable. Non obstante, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.