881 982 382 · 639 411 469 R/ A Coruña nº15, 2º Esq. (Carballo - A Coruña)|consulta@perezabelenda.org

Abordaxe psicolóxica dos problemas de comunicación na parella

Como en calquera relación entre dúas persoas, sempre se intentará aumentar os comportamentos que nos causan gratificación e minimizar aqueles que son un custo para nós.

[…]

20 de Maio de 2015|Artigos da Consulta, Parella|

Ruptura sentimental: fases do dó e erros habituais

O dó consta de cinco fases das que vou falar a continuación, expoñendo tamén os erros que se soen cometer e o que se debería facer.

[…]

8 de Setembro de 2014|Artigos da Consulta, Parella|