881 982 382 · 639 411 469 R/ A Coruña nº15, 2º Esq. (Carballo - A Coruña)|consulta@perezabelenda.org

Artigos da Consulta

Cando preciso ir ao psicólogo?

Nas sociedades avanzadas, os obxectivos vitais son máis abstractos, máis cognitivos: autorrealizarse, o recoñecemento social,... de maneira que é normal que aumente a prevalencia de patoloxías mentais (estrés, ansiedade,...)

15 de Xullo de 2015|Artigos da Consulta|

Por que nos acomodamos nas relacións de parella?

Vídeo sobre a evolución da parella dende a súa formación ata a súa consolidación e as principais

problemáticas que soen aparecer na última fase, o amor compañeiro.

 

13 de Xullo de 2015|Artigos da Consulta, Vídeos|

Somos o que temos ou o que queremos ser?

Cada un de nos somos únicos e especiais, non precisamos de nada que nos faga o que xa somos por natureza.

11 de Xuño de 2015|Artigo xenérico, Artigos da Consulta|

A relaxación. Un tratamento eficaz para a ansiedade.

Os nosos pensamentos, actos e as situacións ás que nos enfrontamos no día a día poden xerar tensión e activación psicofisiolóxica excesiva, o que nós interpretamos como ansiedade. Esta sintomatoloxía pode diminuír, que é o habitual, ou incrementarse provocando deterioro nos nosos quefaceres diarios e, a longo prazo, trastornos psicofisiolóxicos, posto que debilita o sistema inmune.

5 de Xuño de 2015|Artigos da Consulta, Estrés|

Abordaxe psicolóxica dos problemas de comunicación na parella

Como en calquera relación entre dúas persoas, sempre se intentará aumentar os comportamentos que nos causan gratificación e minimizar aqueles que son un custo para nós.

[…]

20 de Maio de 2015|Artigos da Consulta, Parella|

O estrés e o seu tratamento psicolóxico

O estrés é unha reacción normal, por exemplo, ao facer deporte, xa que, sometemos ao corpo a unha alteración que despois debe contrarrestar, pero tamén pode ser patolóxico no caso de interpretar como negativos acontecementos normales da nosa vida diaria.

[…]

5 de Marzo de 2015|Artigos da Consulta, Estrés|

O optimismo intelixente e o patolóxico

Podemos definir o optimismo como a tendencia a percibir as posibilidades futuras como oportunidades de cambio positivas, nas que a probabilidade de ocorrencia de sucesos negativos e baixa, e en caso de acontecer, de doado control.

[…]

14 de Novembro de 2014|Artigos da Consulta, Optimismo|

Ruptura sentimental: fases do dó e erros habituais

O dó consta de cinco fases das que vou falar a continuación, expoñendo tamén os erros que se soen cometer e o que se debería facer.

[…]

8 de Setembro de 2014|Artigos da Consulta, Parella|

Como traballa un psicólogo nun caso de psicoloxía infantil?

Normalmente os pais e nais soen chamar cando perciben comportamentos no/a infante que non son capaces de xestionar ou ben que lle preocupan sen máis.

[…]

3 de Setembro de 2014|Artigos da Consulta, Psicoloxía infantil|

Como traballa un psicólogo?

O psicólogo é un profesional formado e especializado na conduta humana.

[…]

30 de Agosto de 2014|Artigo xenérico, Artigos da Consulta|