Normalmente os pais e nais soen chamar cando perciben comportamentos no/a infante que non son capaces de xestionar ou ben que lle preocupan sen máis.

[…]