881 982 382 · 639 411 469 R/ A Coruña nº15, 2º Esq. (Carballo - A Coruña)|consulta@perezabelenda.org

A relaxación. Un tratamento eficaz para a ansiedade.

Os nosos pensamentos, actos e as situacións ás que nos enfrontamos no día a día poden xerar tensión e activación psicofisiolóxica excesiva, o que nós interpretamos como ansiedade. Esta sintomatoloxía pode diminuír, que é o habitual, ou incrementarse provocando deterioro nos nosos quefaceres diarios e, a longo prazo, trastornos psicofisiolóxicos, posto que debilita o sistema inmune.

5 de Xuño de 2015|Artigos da Consulta, Estrés|

O estrés e o seu tratamento psicolóxico

O estrés é unha reacción normal, por exemplo, ao facer deporte, xa que, sometemos ao corpo a unha alteración que despois debe contrarrestar, pero tamén pode ser patolóxico no caso de interpretar como negativos acontecementos normales da nosa vida diaria.

[…]

5 de Marzo de 2015|Artigos da Consulta, Estrés|